Homepage

Geschiedenis van TANA

 

De naam TANA kent haar eigen geschiedenis. Het is een verhaal dat in 2001 is gestart in een ander land en in een andere context, namelijk in Suriname. TANA staat voor Towards A New Alternative: onderwijs vormgeven op een andere, vernieuwende manier. Het is onderwijs wat wordt vormgegeven vanuit veerkracht (resilience); gericht op het versterken van het verhaal van jongeren.

Wat staat TANA nu voor? Een holistische aanpak in het onderwijs, in het curriculum, met aandacht voor narratief leren. Als we praten over narratief leren, bedoel we, het verbinden van het levensverhaal (loopbaan) van de (aankomende) professional met het leerproces tijdens de studie of schooltijd. Concreet gaat het om de professionele ontwikkeling, de integratie van beroepssocialisatie en vakmanschap (wat kan ik) in relatie tot aandacht voor de ontwikkeling van de persoon in het verhaal (wie ben ik en wat wil ik). Tot slot is er ook aandacht voor de context waarbinnen we leren en ontwikkelen (waar ben ik).

Lees meer